Бертолт Брехт „Из помагало за обитатели на градове 2“

by Владимир Сабоурин

 

Ние сме с тебе в часа, когато разбираш
Че ти си петото колело
И надеждата те напуска.
Ние обаче
Още не сме го разбрали.

Забелязваме
Че говориш по-припряно
Търсиш дума, с която
Да можеш да си тръгнеш
Защото държиш
Да не привличаш внимание.

Насред изречението се изправяш
Казваш троснато, че искаш да си ходиш
Викаме ти: остани! – и проумяваме
Че ти си петото колело.
Ти обаче пак сядаш.

И така оставаш да седиш с нас в часа
Когато включваме, че ти си петото колело.
Ти обаче
Вече не си даваш сметка.

Нека ти го кажем: ти си
Петото колело
Не си мисли, че аз, дето ти казвам това
Съм мошеник
Не посягай за брадва, а посегни
Към чаша вода.

Знам, ти вече не слушаш
Но
Не казвай на висок глас, че света е калпав
Кажи го тихо.

Защото не четирите са в повече
А петото колело
И света не е калпав
А просто
Фул.

(Вече си чувал да казват това.)