Бертолт Брехт „Белязани поколения“

by Владимир Сабоурин

 

Дълго преди да се появят над нас бомбардировачите
Нашите градове вече бяха
Необитаеми. Нечистотиите
Не можеше да ги отнесе никаква
Канализация.

Дълго преди да паднем в безцелни сражения
Прекосявайки още градовете, неизравнени още със земята
Нашите жени вече бяха
Вдовици за нас и децата за нас сираци.

Дълго преди да ни хвърлят в общи гробове други белязани
Ние бяхме без приятели. Това, което гасената вар ни
Разяде, вече не бяха лица.

1943