Бертолт Брехт „Някога бях извитите рога“

by Владимир Сабоурин

 

Някога бях извитите рога
На дива коза, катереща се
По високи чукари и рунтавото ми чело
Често бе увенчавано със зелен листак.
Сега един изкусен майстор на лъкове
Ме измайстори красиво за Никомах
Вещо ме изглади и ме опна с тетива
От волско черво, безупречно здраво.

1940