Бертолт Брехт „Сега сме бежанци“

by Владимир Сабоурин

 

Сега сме бежанци във
Финландия.

Малката ми дъщеря
Се връща вечер ядосана вкъщи, с нея
Не иска да играе никое дете. Тя е немкиня и произхожда
От разбойнически народ!

Когато разменям думи на висок глас в трамвая
Ми правят забележка. Тук недолюбват
Думи на висок глас, произнесени от някой
Произхождащ от разбойнически народ.

Когато припомням на малката си дъщеря
Че немците са разбойнически народ
Тя се радва с мен, че не ги обичат
И заедно се смеем.

1940