Бертолт Брехт „Поради неблагосклонността на времето“

by Владимир Сабоурин

 

Поради неблагосклонността на времето
И поради придържането към идеали
Попаднах с изкуството си на тясно и съм принуден да моля
Да плащате не само на данъчните, а и на мен.

Anno Domini 1940*

 

*Лето Господне (лат.) (б. пр.).