Бертолт Брехт „Нощ и ден, без почивка“

by Владимир Сабоурин

 

Нощ и ден, без почивка
Ги виждаш да правят нещо срещу човечеството.
Но кой е склонен
Да направи нещо за изкуството, за това изображение например?

Anno Domini* 1940

 

*Лето Господне (лат.) (бел. пр.).