Бертолт Берхт „Като вдигна поглед от изучаването на световната история“

by Владимир Сабоурин

 

Като вдигна поглед от изучаването на световната история
Виждам пристигналите сметки за мляко
И ви моля да купувате не само оръдия, но и моите изображения.
По-добре да държите сметка още отсега за страшния съд!

Anno domini* 1940

 

*Лето Господне (лат.) (бел. ред.).