Бертолт Брехт „Непогрешим ли е народът?“

by Владимир Сабоурин

 

1
Моят учител
Големият, дружелюбният
Е разстрелян, осъден на смърт от народен съд.
Като шпионин. Името му е прокълнато.
Книгите му са унищожени. Разговорът за него
Е подозрителен и замлъква.
А ако е невинен?

2
Синовете на народа са го признали за виновен.
Колхозите и фабриките на работниците
Най-героичните институции на света
Са видели в него враг.
Никой глас не се е чул в негова защита.
А ако е невинен?

3
Народът има много врагове.
На най-високите постове
Седят врагове. В най-полезните лаборатории
Седят врагове. Те строят
Канали и диги за благото на цели континенти – и каналите
Се затлачват, дигите
Рухват. Ръководителят трябва да бъде разстрелян.
А ако е невинен?

4
Врагът се движи преоблечен.
Ниско нахлупва работническия каскет. Неговите приятели
Го познават като усърден работник. Неговата жена
Показва дупките в подметките
Протрити в служба на народа.
Но той все пак е враг. Беше ли моят учител враг?
А ако е невинен?

5
Да се говори за враговете, които може би заседават в народния съд
Е опасно, защото съдилищата се нуждаят от уважение.
Да изискваш документи, в които черно на бяло да видиш доказателства за вината
Е безсмислено, такива документи не са необходими.
Престъпниците държат в ръцете си доказателства за невинността си.
Невинните често са лишени от доказателства.
Нима мълчанието е най-доброто?
А ако е невинен?

6
Построеното от пет хиляди може да се разруши от един.
Измежду педесет, осъдени на смърт
Един може да е невинен.
А ако е невинен?

7
А ако е невинен
Как да отиде на смърт?

1939