Бертолт Брехт „Кин-Йех каза за сестра си“

by Владимир Сабоурин

 

Обичахме се между сраженията.
Изсред военните колони
Си махахме един на друг. Чакаха ни писма
В превзетите градове. В очакване на враговете
Скрит в колиба, чувах
Леката й стъпка, тя
Донасяше храна и новини. Набързо, на жп-гарата
Си съобщавахме за напредъка на нашите начинания.
С праха от пътя още по устните
Я целувах. Около нас
Всичко се променяше. Нашата привързаност
Оставаше непроменена.

1937