Бертолт Брехт „Но от понеделник става вторник“

by Владимир Сабоурин

 

Но от понеделник става вторник
Вторник започва в понеделник.
От днес става утре и утре започва днес.
Няма граница.

Където минават пограничните стълбове, няма стена. Пограничните стълбове
Са там за местене.
Мълчащите при крясъците на изтезаваните
Сами ще крещят и няма да бъдат чути.

Около 1934