Бертолт Брехт „Пролетариат наш“

by Владимир Сабоурин

 

Пролетариат наш, който си в мината, да се свети твоята безименност, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля както в Русия, така и в Германия! Насъщният ти членски внос дай ни днес и прости нам образованието ни, както и ние прощаваме, където е изработено нещо.

Около 1931