Бертолт Брехт „Никога не е несправедливо неизбежното“

by Владимир Сабоурин

 

Никога не е несправедливо неизбежното
Не е несправедливо, когато не даваш това, което нямаш
Или когато няма никой, притежаващ нещо, тогава не претърпява не получаващия нещо
Никаква несправедливост!

1933