Бертолт Брехт „Изчакай ствола да стане дебел – и тогава го отсечи“

by Владимир Сабоурин

 

Изчакай ствола да стане дебел – и тогава го отсечи.
Направи го на хартия и я раздай
Сред хората, за да могат
Да пишат на нея и делата си
Да подредят. Колкото по-дебел стане стволът
Толкова повече хора ще получат хартия.
Когато наедрее достатъчно
Отсечи го.

1930