Бертолт Брехт „Внимателно обмислям“

by Владимир Сабоурин

 

Внимателно претеглям
Плана си, той е
Достатъчно мащабен, той е
Неосъществим.

Около 1931