Бертолт Брехт, „Пътят надолу!“

by Владимир Сабоурин

 

Не питай, камарад
Накъде води твоят път.
Твоят път води
Надолу.

Като стана на една година, камарад
Ти проходи
Ти тръгна –
Надолу.

Ти тръгна да се учиш
Ти тръгна на работа
Ти тръгна свеж
Ти тръгна с труд
Камарад, недей бърза прекалено
Ти вървиш надолу.

Ти си взимаш жена, камарад
Раждат ви се деца
Заедно вие поемате по пътя
Надолу.

Но в събота ти пътуваш с влака с другарите
Вие пеете, размахвате отпред знамето
Вие вървите под ударите на барабана
Надолу.

Ние марширувахме заедно, камарад
Ние демонстрирахме
Ние обсъждахме новото време
Ние се разотиваме.

Къде
Ще се срещнем?
Долу.

Защото и ти, камарад
Не вървиш винаги
Надолу.
Щом веднъж легнеш под земята
Вече няма да вървиш надолу.

1929