death-акаунти

by Владимир Сабоурин

Нощни плажове

Докато разликата между тоталитаризъм и демокрация е сравнително лесна за разпознаване, с разликата между (нео)либерализъм и демокрация не е така, не само защото старите либерални версии са нещо като спирачка пред новото неолиберално чудовище.
Демокрацията се изразява предимно в популистка суверенност и излъчване на управляващи правителства, което става чрез избори.
Но апаратът на управление (в смисъла, който му придават Фуко и Агамбен) се формира по логиката на пазарна перверзия, която не подлежи на публичен закон, а на частни машинации и интервенции.
Апаратът произвежда конюнктурата на анонимни субекти.
Демокрацията – безпомощни субекти на подчинение.
Неолиберализмът управлява, демокрацията забавлява.
Зоната на контакт между тях е премахната, освен преди избори, когато неолибералните елити изменят на пазарната си перверзия и предлагат демократични мерки – намаляване на такси и данъци – които са неизпълними.
Или върхушките се замерят с компромати, които не водят до юридическа ефективност.
Апаратът е сложно образувание от модули, агрегати, елементи, както…

View original post 606 more words