Берт Брехт „Всеки знае, че отделният недоверчив човек“

by Владимир Сабоурин

 

Всеки знае, че отделният недоверчив човек
Е склонен към престъпление
Престъпникът обаче
Има основание да е недоверчив.

Не ми казвай, че твоето недоверие
Се основавало на престъпленията на другите.
Откъдето и да идва недоверието, недоверчивият
Е склонен към престъпление.

Едни, паднали във водата, стигат като на игра до брега на реката
Други с труд, а трети изобщо не стигат.
На реката това й е безразлично.
Ти трябва да стигнеш до брега на реката.

Знай: никой освен теб
Не може да изисква от теб да живееш.
Недоверчивият
Има прекалено високо мнение за себе си
Преследваният
Не оценява нищо по-високо от преследваното!

Земетресенията могат да те погълнат
Но те не са замислени срещу теб.
Земята, която те е погълнала
Едва ли се е наситила.

Съвсем по друг начин стоят нещата с недоверието
Между класите.

Около 1926/27