Берт Брехт „По обед си бръснех краката“

by Владимир Сабоурин

 

По обед си бръснех краката
Вечер седях в храсталака край брега
И луната се надигаше високо
Със зелено сияние
И Той ми рече блед и тих:
Как само се надига! Как само се надига!

Около 1924