Берт Брехт „Германска разпродажба“

by Владимир Сабоурин

 

О, мила мрачна страна, ти
Си обнищяла
Чепато трагичен дъб, какво печелиш
От поробването на мъжа, който те сече?
Дълбоки диви реки, каква ви е
Заплатата? Чия собственост сте? Чие предприятие
Задвижвате вие?
Светли буки, през колко
Потни длани ще минете преди
Да станете на топлина, скъпо платена?

Около 1923