Берт Брехт „Умиращите“

by Владимир Сабоурин

 

Аз ви завещавам синьото и
Неръкотворно небе
Аз – крясъка на хорските пазари
Сутрин
Аз – сините плодове
Аз – сладострастните тела
Аз – едно човешко лице
Аз – коне под снега!
Аз – вятър!
Аз – вода!
Аз – земя!

1922