Берт Брехт „Още първия ден“

by Владимир Сабоурин

 

Още първия ден, още в самото начало
Когато двойката прегърната тук влезе
Знаеше прагът, че измъкване няма
И това прекрачване е последно.
Зелен зад оградата безмълвно потъна
Листака на дървото, увехнал изведнъж
И като тръпнещи в леглото се качиха
С усмивка изостави ги вятърът обичен.

1921