Берт Брехт „Кормчии на ковчег пиян до козирката“

by Владимир Сабоурин

 

Кормчии на ковчег пиян до козирката
Напушени на кораби тънещи в огнена жар
И той, дето на потъващото си корито
Канеше гларус, кит, водорасло и лунна светлина.

1921