Берт Брехт „Било е тъмно някога“

by Владимир Сабоурин

 

Било е тъмно някога и някога ще бъде светлина
Отдайте почит на тези, които изпълниха си дълга
Разръфани от харпуни, гъбясали от води
Нагризани от плъхове, белязани от камшик
Гордо надигнаха непобедени лица.

1921