Бертолт Брехт „Хорал за големия Баал“ 10

by Владимир Сабоурин

 

Все за нещо хубав е всеки порок –
Само извършителят, тъй вика Баал, не е.
Пороците са туй, което иска ни се –
Изберете два, единия ще дойде в повече.