Бертолт Брехт „Хорал за големия Баал“ 3

by Владимир Сабоурин

 

И през кръчмето, болницата, храма
Тътри крак небрежно Баал – и отвиква, ако трябва
Може морен да е Баал – не овесва нос
Баал сваля си небето долу просто.