Бертолт Брехт, „Щом в бялото майчино тяло зрееше Баал“

by Владимир Сабоурин

 

Щом в бялото майчино тяло зрееше Баал
Небето бе вече тъй бледо, голямо
Тъй синьо и голо, неизказано чудно
Такова обичаше Баал – дошъл на белия свят трудно.