Ad Николай Бойков

by Владимир Сабоурин

 

Ники, категорично съм съгласен, че както „нормата“, така и „ненормата“ са човешки произведени. Смятам, че икономически, политически и технологично нещата са стигнали дотам, че всеки човек просто е принуден да защитава своята норма. В началото на ХХ в. Макс Вебер говори за „войната на боговете“ в рамките на един „политеизъм на ценностите“. Мисля, че вече се намираме в една война на родово-половите норми, в която хетеросексуалното (засега) мнозинство е в правото си да се защитава спрямо всички други родово-полови норми. Същото право има и хомосексуалното (засега) малцинство. Да се привилегирова обаче етически (в основата си виктимизационно) водената от хомосексуалното (засега) малцинство война е проява или на наивност, или на военна хитрост. Следвайки Карл Шмит, смятам, че да се етизира една очевидна гражданска война е опасна либерална наивност (защото не смятам, че ти хитруваш).