Корпорацията as usual

by Владимир Сабоурин

 

литературноисторически покер на пресен гроб