С костелива ръка

by Владимир Сабоурин

 

С костелива ръка
Костеливи призраци
Помахват с костелива опашка
На настройки на профила
Ехо аз пак съм тук
Не, тебе те няма
Ти си костелив
Призрак от миналото.