На прощаване. По Езра Паунд, Уанг Уей и Сашо Йорданов

by Владимир Сабоурин

 

Лек дъжд върху лек прах.
Върбите над Синия лъв
Тепърва ще се раззеленяват
Ала ти, господарю, по-добре да помислиш
За последно питие, защото ще се видиш сам
Щом стигнеш отбивката за Банкя.