Роберто Боланьо „Това вече съм го правил“

by Владимир Сабоурин

 

Това вече съм го правил, мисли Б, пиян съм, никога няма да изляза оттук.