Роберто Боланьо „На свечеряване небето“

by Владимир Сабоурин

 

На свечеряване небето приличаше на месоядно цвете.