Роберто Боланьо „Думата свобода“

by Владимир Сабоурин

 

Думата свобода му прозвуча като камшичен удар в празна аудитория.