Роберто Боланьо „Присъни му се кратер“

by Владимир Сабоурин

 

Присъни му се кратер и някой, който обикаляше около кратера. Този някой вероятно съм аз, каза си в съня, но не му отдаде никакво значение