Роберто Боланьо „Литературата, за разлика от смъртта“

by Владимир Сабоурин

 

Литературата, за разлика от смъртта, живее на открито, в неподслоненото, далече от правителствата и законите, като изключим закона на литературата, който единствено най-добрите сред най-добрите са в състояние да нарушат. И тогава съществува вече не литературата, а примерът.

 

 

 

 

 

Реклама