Архилох по Роберто Боланьо

by Владимир Сабоурин

 

Хефесте всемогъщи, коленичил те моля
да ме чуеш и помогнеш като добър другар
да ме дариш с твоите дарове.