Роберто Боланьо „Нереален пейзаж“

by Владимир Сабоурин

 

нереален пейзаж като в черно-бяло, съставен от рахитични дървета, храсталаци, каруцарски път, хибрид между сметище и типично мексиканска буколическа картинка