Роберто Боланьо „Небето е със землистожълт цвят“

by Владимир Сабоурин

 

Небето е със землистожълт цвят. Облаците, които бавно се движат от юг на север, приличат на изгубени гробища, които ту се разделят, откривайки откъслеци сиво небе, ту се сливат с хрущене на суха земя