Роберто Боланьо „Литературата беше обширно минно поле“

by Владимир Сабоурин

 

литературата беше обширно минно поле, където всички, като изключим някои класици (при това не всички), бяха мои врагове, и аз всеки ден трябваше да се разхождам по това минно поле като се опирах само на стихотворенията на Архилох, а всяка грешна стъпка можеше да е фатална