Роберто Боланьо „Къща, пълна с подвижни сенки“

by Владимир Сабоурин

 

къща, пълна с подвижни сенки, стаи в полумрак, където открих две книги, едната класична като гладък камък, другата – модерна, извънвремева като лайната