Роберто Боланьо „Понякога хората дълго съзерцаваха хоризонта“

by Владимир Сабоурин

 

понякога хората дълго съзерцаваха хоризонта, слънцето, което изчезваше зад могилата Ел Лагарто, и хоризонтът бе с цвят на месо, като гърба на смъртник