Роберто Боланьо „Там, насред тази самота“

by Владимир Сабоурин

 

Там, насред тази самота, Че Гевара се разхождаше нагоре-надолу по сумрачен коридор, а в дъното огромни диамантени глетчери се движеха и скриптяха като на раждането на историята.