Роберто Боланьо „Съдбата на неизправните платци“

by Владимир Сабоурин

 

Съдбата на неизправните платци беше масовият гроб. Понякога сънуваше два застинали пейзажа: джунглата и масовия гроб. Джунглата бе пренаселена със съвкупяващи се хора и животни. Масовият гроб бе като празен оперен театър. И двата пейзажа се оттичаха през един дълъг тунел в костницата.