Роберто Боланьо „И какво научиха студентите на Амалфитано?“

by Владимир Сабоурин

 

И какво научиха студентите на Амалфитано? Научиха се да рецитират на висок глас. Наизустиха двете си или три любими стихотворения, за да ги помнят и да си ги казват в подходящите моменти: погребения, сватби, самота. Разбраха също, че книгата е лабиринт и пустиня. Че основната поука от литературата е смелостта, една странна смелост като каменен кладенец насред воден пейзаж, смелост, подобна на водовъртеж и огледало. Че не е по-удобно да четеш, отколкото да пишеш. Че като четеш, научаваш да се съмняваш и да си спомняш. Че паметта е любовта.