Роберто Боланьо „Възкресение каза пътникът“

by Владимир Сабоурин

 

Възкресение каза пътникът в хана, може би арабин
или южноамериканец
и заспа до огъня.
В огъня пращяха Арнолфини –
следа във водата прекосяваща полята и дъждовете,
периодите на оплождане и жетва, историята
е неуловима
но понякога тайнството пада в сънищата ни
като птица в скута на момиченце.
Семейство Арнолфини, любов моя, възкресението
каза пътникът,
времето ни няма край.