Роберто Боланьо „Докато слушам Телониъс Монк“

by Владимир Сабоурин

 

Тези неща ме убиват:

Мълчанието ти. Очите ти изпълнени с оправдана ненавист.
Сплетените ти ръчички. Мокрите ти коси.
Очите ти които се затварят на забавен кадър и завинаги.
О, твоите устни на Чешърски котарак. И последните знаци във
въздуха, които ти, любима моя, конструираш с ръцете си.
Ме убиват.