Роберто Боланьо „Спи, пропаст моя“

by Владимир Сабоурин

 

Спи, пропаст моя, отраженията ще кажат
че липсата на съпричастност е пълна
но ти дори насън казваш, че всички
сме съучастници, че всички
заслужаваме да се спасим