Роберто Боланьо „Сякаш времето“

by Владимир Сабоурин

 

Сякаш времето, представено в класическата форма на старец, духаше безспир върху един плосък сив камък с черни жилки, покрит с прах, докато издълбаните в камъка букви станат съвършено разчетими.