Роберто Боланьо „Присъни й се гробище“

by Владимир Сабоурин

 

Присъни й се гробище, в което се намираше гробът на един гигант. Надгробната плоча се пропукваше и гигантът подаваше една ръка, после другата, после главата, увенчана с дълги руси коси, пълни с пръст.