Роберто Боланьо „Написа на немски странно стихотворение“

by Владимир Сабоурин

 

Написа на немски странно стихотворение за депортацията на Троцки.